Liczba odwiedzin strony: 14634 Osób na stronie: 1
 

Biuro Doradztwa Podatkowego Doradca Podatkowy
Z. Porębski

 
Dziennik Ustaw 2001 Nr 22 poz. 263 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 32/2000
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 19 marca 2001 r. sygn. akt K. 32/2000. (Dz. U. z dnia 24 marca 2001 r.) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Krzysztof Kolasiński - przewodniczący, Andrzej Mączyński, Marek Safjan, Jadwiga Skórzewska-Łosiak - sprawozdawca, Jerzy Stępień, protokolant: Joanna Szymczak, po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2001 r. na rozprawie sprawy z wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, że art. 7 ust. 1-7 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239) jest niezgodny z art. 65 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez pozbawienie nauczycieli słusznie nabytego - na podstawie art. 46 Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym do dnia 6 kwietnia 2000 r. - prawa kontynuowania lub zakończenia wszczętych przed tą datą procedur dotyczących przyznawania stopni specjalizacji zawodowych nauczycieli - prawa posiadającego zasadnicze znaczenie dla wolności wyboru i wykonywania zawodu nauczyciela, orzeka: Art. 1 pkt 32 oraz art. 7 ust. 1-7 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239) nie są niezgodne z art. 2 oraz z art. 65 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
KRS 0000066921 - "OLSZTYNDIS" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"OLSZTYNDIS" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2002-01-07 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DĄBROWSZCZAKÓW 21/308 10-540 OLSZTYN M. OLSZTYN M. OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(89) 538-71-00 (89) 538-72-37 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
527-227-98-17 14962308 0000066921
KRS 0000066920 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻARACH- KUNICACH
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻARACH- KUNICACH STOWARZYSZENIE 2001-11-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STRAŻACKA 4 68-205 ŻARY- KUNICE ŻARY ŻARSKI LUBUSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 971315520 0000066920
KRS 0000066919 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KACPER" EWA SURA I WIESŁAW SURA SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KACPER" EWA SURA I WIESŁAW SURA SP. J. SP. J. 2001-11-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OFIAR KATYNIA 16 A 37-700 PRZEMYŚL M. PRZEMYŚL M. PRZEMYŚL PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
795-172-52-61 650223053 0000066919
KRS 0000066918 - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SANTOS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SANTOS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. SP. Z O.O. 2001-11-28 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
22A 22-455 MIĄCZYN MIĄCZYN ZAMOJSKI LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 711653230 0000066918
KRS 0000066917 - "GENERAL" STACJA PALIW BOGDAN ŁUKASIEWICZ SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"GENERAL" STACJA PALIW BOGDAN ŁUKASIEWICZ SP. J. SP. J. 2001-11-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KEPIŃSKA 79 05-840 BRWINÓW BRWINÓW PRUSZKOWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
534-100-66-09 10797278 0000066917